Κανόνι MIG SMALL αναρτώμενο για μεγάλη ακτίνα ψεκασμού
Εργοστασίου IDEAL Ιταλίας


Κανόνι MIG αναρτώμενο για μεγάλη ακτίνα ψεκασμού
Εργοστασίου IDEAL Ιταλίας


Κανόνι MIG TOP αναρτώμενο για μεγάλη ακτίνα ψεκασμού
Εργοστασίου IDEAL Ιταλίας


Κανόνι MIG PLUS αναρτώμενο για μεγάλη ακτίνα ψεκασμού
Εργοστασίου IDEAL Ιταλίας