Καταστροφέας BREVIGLIERI H82 υπερβαρέου τύπου με τροχούς.
Κατάλληλος για καλλιέργειες ανοιχτού εδάφους βαμβάκι, καλαμπόκι, καλαμιές, ελαιοκράβη κλπ.
Εργοστασίου Breviglieri Ιταλίας


Καταστροφέας BREVIGLIERI H82 Plus υπερβαρέου τύπου με τροχούς.
Κατάλληλος για καλλιέργειες ανοιχτού εδάφους βαμβάκι, καλαμπόκι, καλαμιές, ελαιοκράβη κλπ.
Εργοστασίου Breviglieri Ιταλίας