Ψεκαστικό Εδάφους POLY αναρτώμενο 800 και 1000 λίτρα με ράμπα μηχανική ή υδραυλική
από 12 έως 18 μέτρα

Εργοστασίου IDEAL Ιταλίας


 Ψεκαστικό Εδάφους POLY SUPER T
Συρόμενο 2500 και 3000 λίτρα 
με ράμπα υδραυλική απο 15 έως 24 μέτρα

Χειρισμός ηλεκτρουδραυλικός
Εργοστασίου IDEAL Ιταλίας