Σβολοκόπτης BREVIGLIERI Ιταλίας MEKFARMER 80 ελαφρού τύπου.
Με οδοντωτό κύλινδρο


Σβολοκόπτης BREVIGLIERI Ιταλίας MEKFARMER 100 ημιβαρέου τύπου
Πολλαπλασιαστής με ταχύτητες και οδοντωτό κύλινδρο


Σβολοκόπτης BREVIGLIERI Ιταλίας MEKFARMER 120 βαρέου τύπου
Πολλαπλασιαστής με ταχύτητες και οδοντωτό κύλινδρο


Σβολοκόπτης BREVIGLIERI Ιταλίας MEKFARMER 150 βαρέου τύπου
Πολλαπλασιαστής με ταχύτητες και οδοντωτό κύλινδρο


Σβολοκόπτης BREVIGLIERI Ιταλίας MEKFARMER 170 υπερβαρέου τύπου
Πολλαπλασιαστής με ταχύτητες και οδοντωτό κύλινδρο


Σβολοκόπτης BREVIGLIERI Ιταλίας MEKFOLD 220 βαρέου τύπου
Aναδιπλούμενος για εύκολη μεταφορά στον δρόμο