Η εταιρεία βρίσκεται σε ιδιόκτητο χώρο 10.000τ.μ. με εκθεσιακό χώρο, τμήμα ανταλλακτικών και εξειδικευμένο συνεργείο για την συντήρηση των μηχανημάτων μας.  Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η έρευνα της σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα των γεωργικών μηχανημάτων ανέδειξε την εταιρεία μας στις πιο αξιόλογες και αξιόπιστες επιχειρήσεις του κλάδου κατέχοντας μια από τις πρώτες θέσεις στον ευρωπαϊκό χώρο.