ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟΥ

Η ανάγκη για μεγαλύτερη αποδοτικότητα ψεκασμού, προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και εξοικονόμηση φυτοφαρμάκου, καλεί επιτακτική την ανάγκη τεχνολογίας η οποία μπορεί να καλύψει και τους τρεις αυτούς τομείς .
Και η λύση έρχεται μέσα από την IDEAL .
Συνδυάζοντας ποιότητας και τεχνογνωσία χρόνων στον χώρο του ψεκασμού ήταν επιτακτική η ανάγκη για τον ηλεκτροστατικό ψεκασμό.

Αποδοτικότητα
Η ιδιαιτερότητα ενός ηλεκτροστατικού νεφελοψεκαστήρα της IDEAL είναι ότι δημιουργεί ηλεκτροστατικό πεδίου στην περιοχή της φτερωτής του.
Καθώς το ψεκαστικό υλικό με τη δέσμη του αέρα διαπερνά το πεδίο που δημιουργείται , φορτίζει τα σωματίδια του νερού αρνητικά .
Ως αποτέλεσμα, υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των αρνητικά φορτισμένων σωματιδίων του ψεκαστικού υλικού με του θετικού φορτίου του φυλλώματος, και δημιουργείται προσκόλληση των σταγονιδίων στα μέρη που ψεκάζονται.

Προστασία Περιβάλλοντος
Κατά τη προσκόλληση των φορτισμένων σωματιδίων στη φυτική επιφάνεια , οι σταγόνες δεν ενώνονται μεταξύ τους . Έτσι δεν υπάρχει απορροή του υλικού στο έδαφος. Ως αποτέλεσμα περιορίζεται σημαντικά η αχρείαστος ψεκασμός στο υπέδαφος.

Οικονομία
Χάρις την βέλτιστη κατανομή των σταγονιδίων στο φύλλωμα και μείωση της υπέρ δοσολογίας μειώνεται και η ποσότητα του ψεκαστικού υλικού η οποία απαιτείται να ψεκαστεί ανά στρέμμα.

BONUS
Οι νεφελοψεκαστήρες της IDEAL Electrostatic μας δίνουν την δυνατότητα και ευελιξία να απενεργοποιήσουμε την φόρτιση των σωματιδίων και να χρησιμοποιηθεί για ψεκασμό που απαιτείται μεγάλη ποσότητα φαρμάκου.

ΜΟΝΤΕΛΑ

IDEAL PHANTOM – electrostatic
IDEAL RHONE – electrostatic
IDEAL RHONE TOP – electrostatic