Φρέζα BREVIGLIERI Ιταλίας B 60 PL μεσαίου τύπου
Σταθερή 4 ταχυτήτων
Εργοστασίου Breviglieri Ιταλίας


Φρέζα BREVIGLIERI Ιταλίας B 60 S μεσαίου τύπου
Μετατοπιζόμενη υδραυλικά 4 ταχυτήτων
Εργοστασίου Breviglieri Ιταλίας

 


Φρέζα BREVIGLIERI Ιταλίας B 60 SA μεσαίου τύπου
Αυτόματη υδραυλική σταθερή 4 ταχυτήτων
Εργοστασίου Breviglieri Ιταλίας


Φρέζα BREVIGLIERI Ιταλίας B 83 βαρέου τύπου
Σταθερή 4 ταχυτήτων
Εργοστασίου Breviglieri Ιταλίας


Φρέζα BREVIGLIERI Ιταλίας B 103 βαρέου τύπου
Σταθερή 4 ταχυτήτων
Εργοστασίου Breviglieri Ιταλίας


Φρέζα BREVIGLIERI Ιταλίας B 123 βαρέου τύπου
Σταθερή 4 ταχυτήτων
Εργοστασίου Breviglieri Ιταλίας


Φρέζα BREVIGLIERI Ιταλίας B 170 V υπερβαρέου τύπου
Σταθερή 4 ταχυτήτων
Εργοστασίου Breviglieri Ιταλίας


 Φρέζα BREVIGLIERI Ιταλίας B 250 V υπερβαρέου τύπου
Σταθερή 4 ταχυτήτων
Εργοστασίου Breviglieri Ιταλίας


 Φρέζα BREVIGLIERI Ιταλίας DOBLE υπερβαρέου τύπου
Αναδιπλούμενη για εύκολη μεταφορά στον δρόμο
Εργοστασίου Breviglieri Ιταλίας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.