Κανόνι MIG SMALL αναρτώμενο για μεγάλη ακτίνα ψεκασμού
Εργοστασίου IDEAL Ιταλίας


Κανόνι MIG αναρτώμενο για μεγάλη ακτίνα ψεκασμού
Εργοστασίου IDEAL Ιταλίας


Κανόνι MIG TOP αναρτώμενο για μεγάλη ακτίνα ψεκασμού
Εργοστασίου IDEAL Ιταλίας


Κανόνι MIG PLUS αναρτώμενο για μεγάλη ακτίνα ψεκασμού
Εργοστασίου IDEAL Ιταλίας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.