Καταστροφέας DRAGONE V
Bαρέου τύπου συρταρωτά υδραυλικός με καστάνια στο σασμάν
Kατάλληλος για αμπελοκαλλιέργειες και δεντροκαλλιέργειες

Απο 30 έως 100HP
Εργοστασίου DRAGONE Ιταλίας


Καταστροφέας DRAGONE VN
Bαρέου τύπου υδραυλικά μετατοπιζόμενος με υδραυλική super μετατόπιση
Κατάλληλος για δεντροκαλλιέργειες
Εργοστασίου DRAGONE Ιταλίας


Καταστροφέας DRAGONE ΑΒ
Bαρέου τύπου με κάδο συλλογής χόρτων και ξύλου υδραυλικά ανοιγόμενος για άδιασμα του κάδου
Κατάλληλος για αμπελοκαλλιέργειες και δεντροκαλλιέργειες
Εργοστασίου DRAGONE Ιταλίας


Καταστροφέας DRAGONE ROAD
Bαρέου τύπου με super υδραυλική μετατόπιση
με κλίση του μηχανήματος 60 μοίρες κάτω και 90 προς τα πάνω για δεντροκαλλιέργειες
Ειδικός για καθαρισμό χόρτων και κλαδιών για δρόμους, αυλάκια και κανάλια
Εργοστασίου DRAGONE Ιταλίας


Καταστροφέας DRAGONE VOGT
Υπερβαρέου τύπου συρταρωτά υδραυλικός με καστάνια στο σασμάν

κατάλληλος για δεντροκαλλιέργειες και γενικής χρήσεως.
Απο 40 έως 110HP
Εργοστασίου DRAGONE Ιταλίας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.