Ψεκαστικό Εδάφους POLY αναρτώμενο 800 και 1000 λίτρα με ράμπα μηχανική ή υδραυλική
από 12 έως 18 μέτρα

Εργοστασίου IDEAL Ιταλίας


 Ψεκαστικό Εδάφους POLY SUPER T
Συρόμενο 2500 και 3000 λίτρα 
με ράμπα υδραυλική απο 15 έως 24 μέτρα

Χειρισμός ηλεκτρουδραυλικός
Εργοστασίου IDEAL Ιταλίας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.