Θειαφιστήρας Πνευματικός GR 50 λίτρων
Εργοστασίου GR GAMBERINI Ιταλίας


 Θειαφιστήρας Πνευματικός Biostar IDEAL 300 λίτρα 
Αναρτώμενος με πολλαπλασιαστή μιας ταχύτητας με αναδευτήρα και χειριστήριο στο τρακτέρ


Θειαφιστήρας Πνευματικός Biostar IDEAL 600 λίτρα
Σ
υρόμενος με πολλαπλασιαστή μιας ταχύτητας με αναδευτήρα και χειριστήριο στο τρακτέρ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.