Λιπασματοδιανομείς AGRIMIX


Σειρά QX με τετράγωνο χωνί 600 λίτρα

Μονό πλευρικό εξάρτημα

Διπλό πλευρικό εξάρτημα


Σειρά RX / RX-F  με μονό πλευρικό δίσκο 1000 λίτρα


Σειρά RP2X με διπλό πλευρικό δίσκο 1000 λίτρα


Σειρά DR2X με διπλό πλευρικό δίσκο 1400 λίτρα


Σειρά RP2X/F με διπλό δίσκο 900 λίτρα

Ειδικό για δενδροκαλλιέργειες & αμπελοκαλλιέργειες

 


Σειρά RP2X/F με διπλό δίσκο 900 λίτρα

INOX